NVE foreslår ny effekttariff

3 min read

I fremtiden kan strømmen bli langt dyrere for norske strømkunder, i alle fall når alle bruker strøm samtidig. Målsetningen til NVE er å begrense effekttoppene på det norske strømnettet.

Effektivt sett betyr dette at kostnader som kunne blitt skapt ved å bygge ut det norske strømnettet, nå overføres til strømkunden, så må finne alternativer for å utjevne sine strømkostnader. Om du bruker mye strøm på en gang, vil du i fremtiden måtte betale mer.

Strømforbruket på en vanlig ukedag

Om vi ser på det totale strømforbruket i Norge på en vanlig ukedag, i en gjennomsnittlig bolig, så kan vi forestille oss en kurve hvor boligen vanligvis bruker 2 000 Watt i snitt, når ingen er hjemme, eller når alle sover. Grunnen til dette er selvfølgelig at vi i Norge bruker strøm til oppvarming. Denne gjennomsnittlige forbrukskurven for strøm spretter i været når folk begynner å stå opp for å gå på jobb. Fra klokken 06 00 til klokken 09 00 bruker vi i snitt 3 500 Watt. Deretter faller forbrukskurven utover dagen, før den igjen spretter i været når folk kommer hjem fra jobb, fra klokken 17 00 til klokken klokken 22 00, når folk begynner å gå i seng.

Dertil kan det også sies at belastningen er ekstra høy på vinteren, når mange bruker strøm til oppvarming. Mens boligen i sommermånedene kun bruker 1 000 til 2 000 Watt strøm til oppvarming, kan snittforbruket gjerne hoppe opp til 4 000 Watt i desember og januar. Det betyr at vi i vintermånedene kan se forbrukstopper på 6 000 til 8 000 Watt per bolig når folk kommer hjem fra jobb, og skrur opp termostaten. Dertil har befolkningen i Norge vokst kraftig siden den gang hvor det bestående strømnettet ble bygget ut.

Batterier hjemme selges som en løsning, men de er upraktisk dyre

For å motvirke belastningen som disse forbrukstoppene skal de nye digitale strømmålere som installeres i alle landets sikringsskap i disse tider, brukes til å formidle en svingende markedspris til alle kunder, i et håp om at alle som forbruker strøm skal la sitt forbruk styres av markedsprisen, og tilpasse seg.

Samtidig foreslås det at kunder installerer egne husbatterier for å lagre strøm på den tiden av døgnet når strømmen er billig, for så å brukes når strømforbruket stiger, og prisen hopper opp. Det sies også at dette vil være en god tilpasning for fremtidens energiproduksjon, som vil bli mer ustadig etter hvert som vi går over til å produsere elektrisitet med solceller og vindmøller.

Hjemmebatteriet er likevel ikke den beste løsningen enda. Et hjemmebatteri kan i dag koste opp mot kr 80 000, en investering som ikke kan forsvares med en relativ årskostnad for strøm som varierer med noen tusen kroner. Samtidig vil det at mange installerer batteriene, fjerne markedsfordelen, det vil si, de lave strømprisene på natten. Det er en ting å lade el-bilen når strømmen er på sitt billigste, men det er noe annet å bruke kr 80 000 på å ha litt billigere strøm hjemme. Vanlig variasjon i strømpriser over ett døgn er gjerne ikke mer enn 20 øre per kilo Watt, selv om årsprisen på strøm kan variere sterkere, -noe som gjør de dyre batteriene direkte uøkonomiske.

Praktiske tips for å spare kostnader når effekttariffen innføres

Derfor er vårt gode tips at du som strømkunde heller nøyer deg med å finne den billigste strømleverandøren, for å holde dine elektrisitetsutgifter nede på det viset. Det er både bedre økonomisk, og for miljøet. Det brukes nemlig også sjeldne ressurser på å lage dyre batterier. Strømtest.no gir det oversikten over markedets beste kampanjer for elektrisitet, og over hvilke energiselskaper som til en hver tid tilbyr den billigste strømmen.

Dertil kan det i tillegg være lurt å spare inn på det egne forbruket, i stedet for å storforbruke strøm i de tidslommene med høy effekttariff. Det kan være ting som å skru av varmekabler i rom som du ikke oppholder deg i, å fyre opp i vedovnen i stedet for å skru opp termostaten når du kommer hjem, og å slukke apparater og oppvarming i rom hvor du ikke for øyeblikket oppholder deg.

Compare Power Prices

We give you an overview of all power agreements from all electricity suppliers in Norway.