Compare now

Energiutfordringen i 10 års tid, hva er løsningen?

2 min read
Verdens behov for elektrisitet øker hele tiden. Vi hever vår levestandard. konsumere mer og befolkningsvekst øker. Fremtidens energiutfordringener er enorme, og faktum er at vårt samfunn ikke ville overleve uten elektrisitet. Dette krever teknologiske løsninger og politiske beslutninger for å overkomme disse utfordringene. Befolkningen i verden bosetter seg stadig i urbane områder. Alt dette krever smarte

Verdens behov for elektrisitet øker hele tiden. Vi hever vår levestandard. konsumere mer og befolkningsvekst øker. Fremtidens energiutfordringener er enorme, og faktum er at vårt samfunn ikke ville overleve uten elektrisitet. Dette krever teknologiske løsninger og politiske beslutninger for å overkomme disse utfordringene. Befolkningen i verden bosetter seg stadig i urbane områder. Alt dette krever smarte energiløsninger og bærekraftig utvikling, som er både kostnadseffektiv og miljøvennlig. Her er noen kilder at fremtiden for elektrisitet kan komme fra: bioenergi, vannkraft, vindkraft, solenergi, geometri, kjernekraft, kraftverk, havenergi. Vi tar ikke stilling til hvilken som helst energikilde i denne artikkelen, er det ikke hensikten. Imidlertid kan man konkludere med at den energimengde som produseres som må øke – som er en reell energi utfordring! Forskning og utvikling Forskning og utvikling innen fornybar energi er i gang, og er svært viktig. Vi kan forvente betydelige fremskritt innen energi, men vi må ikke glemme at vi allerede har teknologien som er leverer billig strøm fra fornybare kilder. Hvis vi fortsetter på denne veien ville føre til en global miljøkatastrofe. Hva er løsningen? Det krever en endring der en økning i energibruk oppnås i kombinasjon med raske reduksjoner i utslippene. Dette er nå gjort mulig med tilgjengelig teknologi. Men det er fylt med store investeringer og politiske beslutninger. Spørsmålet er hvor raskt du kan gjøre endringer slik at det er synlig på en global skala? Alt kan endre seg raskt – hvilket miljø bildet vil du ha?

Compare Power Prices

We give you an overview of all power agreements from all electricity suppliers in Norway.

bestilte avtale fra