Månedlig påslag på strøm – alt du trenger å vite

1 min read

Denne veiledningen forklarer hvorfor de fleste forbrukere betaler et månedlig påslag og undersøker om å bytte strømleverandør til en uten månedlig påslag er lurt.

Hva er månedlig påslag?

De aller fleste spotpris og variabel pris avtaler har et månedlig påslag og ofte kwt påslag. Disse kostnadene går til strømleverandøren og skal dekke administrasjonsutgifter, elsertifikater og fortjeneste. Både månedlig påslag og kwt påslag varierer veldig hos de ulike strømleverandørene men også per avtale. Det er nettopp påslaget som avgjør om du får dyr eller billig strøm.

Finnes det avtaler uten påslag?

Som nevnt ovenfor har alle de aller fleste strømavtaler enten månedlig eller kwt påslag, som oftest begge. Ved å sammenligne alle strømavtalene vil du fort finne avtaler uten påslag og til og med avtaler som gir avslag på spotprisen, med andre ord strømleverandøren vil tape penger på kunder som velger disse avtalene.

Bør du likevel velge slike avtaler?

Dersom du velger avtale helt uten månedlig påslag og avslag per kwt må du alltid lese nøye gjennom vilkår og avtalensvarighet, samt takke pent nei om leverandøren ringer deg for å få deg over på andre avtale. Slike avtaler krever som regel eFaktura og avtalegiro, dersom dette ikke blir satt opp vil kunden som regel bli overført på mye dyrere avtale. Ofte har slike avtaler begrenset varighet 1-3 måneder, etter at avtalen løper ut vil kunden ofte bli automatisk overført til dyrere avtale. Det er godt mulig å spare penger på strømregningen ved å bytte til de aller billigste avtalene, men da må du passe på å etterfølge vilkårene samt bytte når avtalen løper ut, ellers kan du fort ende opp med dyr avtale.

Compare Power Prices

We give you an overview of all power agreements from all electricity suppliers in Norway.