Sammenlign nå

Hva er nettleie

For å være tilknyttet strømnettet og få strøm må du betale nettleie, strøm og nettleie får man på samme regning. Nettleie dekker kostnader for å få levert strømmen til din bolig.Du får heller ikke bytte nettleverandør, men kun strømleverandør. Nettselskapet må dekke kostnadene som å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner og mer.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

nettleie Nettselskapene må forholde seg til rammer gitt fra NVE for hvor mye de tar i nettleie, NVE ser på behovet for investeringer og drift når retningslinjer for nettleie fastsettes. Kun en tredjedel av pengene du betaler for nettleie går til nettselskapet. Resterende beløp dekker avgifter som merverdiavgift, forbruksavgiftenergifond avgift og nettleie sentralnettet.

Strømpris regning

Det er mange som mottar en faktura fra strømleverandøren og en annen faktura for nettleie fra det kraftselskapet som dekker ditt område. Du kan fritt bytte strømleverandøren for å få billigere strøm, mens nettleie betales til lokale kraftselskapet.

Sammenlign Strømpriser

Vi gir deg oversikt over alle strømavtalene fra alle strømleverandører i Norge.

bestilte avtale fra