Det er ikke alltid like lett å vite hvilken strømavtale man skal velge for å sikre seg det som er billigst for sitt forbruk og behov. Når man er på jakt etter en billig strømavtale er det flere aspekter man bør ta hensyn til og tenke på. Først og fremst er det viktig å se på hvilke avtaleforhold som gjelder for de ulike avtalene og strømleverandørene. Er det noen skjulte kostnader? Er ekstrakostnadene det billigste alternativet? Sammenlign alltid avtaler fra flere leverandører for å få et klart bilde av hvem som tilbyr de billigste prisene for hver av de ulike avtalene.

Vanligste Strømavtaler

Spotpris: Dette er en strømpris som følger behovet i markedet og beregnes av Nord Pool ASA hver dag. Strømprisen vil derfor variere og være i konstant endring. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene reguleres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, i tillegg vil det komme et fast gebyr samt noen faste påslag som betales til leverandørene basert på deres kWh, enten ved en fastpris, et påslag per kWh eller begge deler.Beregningen av strømprisen gjøres ut i fra en kjøps- og salgsanmelding av befolkningen for de neste 24 timer. Dette vil si at det rett og slett er markedet og befolkningen som bestemmer hva prisen blir hver dag og man må regne med store svingninger mellom årstidene. Dette er fordi strømprisene endres etter behov, og prisene vil naturlig være høyere om vinteren enn om sommere på grunn av temperaturene og hvor lenge sola er oppe.

Variabel strømpris: Denne strømavtalen følger spotprisen i en viss grad, men leverandørene er her pliktig til å informere kundene sine om prisendringer minst to uker i forkant. Dette gjør at denne prisavtalen ligger på et sted mellom spotprisen og fastprisen. Her velger leverandørene selv om de ønsker å skru prisen ned dersom spotprisen synker og motsatt. Denne strømavtalen vil derfor over en lengre periode blir noe dyrere enn spotprisen.

Fastpris: Denne strømavtalen er et tilbud om å betale en fast strømpris hver måned uavhengig av markedets behov. Leverandørene beregner fastprisen ved å ta høyde for at strømprisene er i stadig endring og prisen vil derfor være noe høye i forhold til prisen per kWh. Dette er på grunn av at leverandørene skal ha mulighet til å tjene penger på avtalen og sikre seg mot tap om det skulle vise seg at svingningene er større enn forventet.

Av de vanligste strømavtalene som tilbys er det spotpris som viser seg å bli den billigste strømavtalen over tid. De to andre strømavtalene gir mer forutsigbarhet, men vil igjen bli mer kostbare over tid. Men for å få en billig strømavtale må man også ta høyde for behov. Bor man for eksempel i et gammelt hus med dårlig isolering og har derfor et høyt behov for oppvarming, kan fort en fastpris avtale lønne seg, fremfor spotprisen. Tenk nøye gjennom alle aspektene før du velger strømavtale. På den måten er det enkelt å ende opp med en billig strømavtale. Da det ikke er forskjell på kvaliteten på strøm er det kun ekstrakostnadene hos hver enkelt leverandør som trenger å avgjøre hvilken strømavtale som blir billigst.