Bedrift strømavtaler

3 min lesetid

Som bedrift kan man velge en rekke ulike strømavtaler satt sammen av de ulike leverandørene, og her har de ulike typer tilbud for bedriften. De to vanligste typer avtaler som tilbys er basert på spotpris og prissikring. Disse er de vanligste og som oftest beste avtaletypene å gå for som bedrift for å få en god strømavtale og billig strøm til bedriften. Spotpris er en strømavtale som baseres på det norske markedet og justeres av kraftbørsen. Denne avtalen lar bedriften betale prisen som er basert på den samme prisen som leverandørene kjøper inn strømmen for i tillegg til et fast gebyr eller noen faste påslag per kWh. Denne avtalen passer best for små- og mellomstore bedrifter som ønsker en vanlig spotpris-avtale på lik linje med spotpris for privatpersoner. Denne strømavtalen viser seg å bli billigst over en lengre periode og er den mest valgte strømavtalen også for bedrifter. Prissikring lar bedriften prissikre hele den avtalte perioden eller deler av den. Valgene man har innenfor dette varierer fra leverandør til leverandør. Velger man kun å prissikre deler av avtaleperioden betaler man spotpris den resterende tiden. Her er det naturlig å velge prissikring i vintermånedene hvor strømprisene naturlig vil være høyere og ustabile, og spotpris i sommermånedene hvor strømprisene er lavere og mer forutsigbare. Denne avtalen passer best for små- og mellomstore bedrifter som ønsker forutsigbarhet. En tredje strømavtale for bedrifter er aktiv strømavtale som er et kraftforvaltningsprodukt som har som mål å slå spotprisen. Denne strømavtalen kan fort oppfattes som den billigste, men den innebærer en viss risiko for bedriften. Avtalevilkårene avhenger av om leverandøren har vinning eller tap i det finansielle markedet. Har de vinning vil man få en billigere pris enn spotprisen, men om leverandøren har tap vil man ende opp med å betale en pris som er dyrere enn spotprisen. Denne avtalen passer best for små- og mellomstore bedrifter som har økonomi til å risikere at leverandørene får tap i det finansielle markedet og som ikke er avhengig av forutsigbarhet. Bedrifter er veldig attraktive kunder for leverandørene, og for å sikre en billig strømpris for bedriften er det viktig å nøye vurdere tilbudene man får fra de ulike leverandørene. Får man et tilbud som ikke tillater betenkningstid eller kun er gyldig muntlig burde man styre unna disse. Be om å få tilbudet skriftlig, og vurder tilbudet opp mot andre avtaler. Pass på at det ikke ligger noen ekstra kostnader i bakgrunnen som ikke har blitt tydelig informert om. Ved å være grundig i valg av strømavtale for bedriften kan man spare bedriften for store utgifter og heller ende opp med en billig strømavtale med en viss forutsigbarhet avhengig av avtaletypen man velger. Private strømavtaler vs. bedrift strømavtaler er på noen måter like, men med strømavtaler for bedrifter vil man legge til rette for at det vil være et vesentlig høyere forbruk og avtalene settes derfor opp deretter. Spotpris-avtale fungere for eksempel på samme måte for privatpersoner som for bedrifter. Har man et enkeltmannsforetak er det lurt å vurdere en strømavtale for privat enn for bedrift, da det ikke vil være gunstig i lengden å inngå en bedriftsavtale for strømpriser om man er et lite foretak. For å sikre billig strøm til bedriften er det vesentlig å vurdere størrelsen på bedriften og ta dette i betraktning når man skal velge en strømavtale, samt vurdere ut i fra bedriftstype hvilket behov man har. Selv om spotpris har vist seg å bli billigst over tid gir prissikring en forutsigbarhet.

Sammenlign Strømpriser

Vi gir deg oversikt over alle strømavtalene fra alle strømleverandører i Norge.