Hva er fastpris på strøm?

Fastpris på strøm er et tilbud om å betale en fast strømpris hver måned uavhengig av markedets behov, hvilken årstid det er og gradene på gradestokken. Leverandørene beregner fastprisen ved å ta høyde for at strømprisene er i stadig endring og prisen vil derfor være noe høye i forhold til prisen som per kWh som beregnes av Norpool. Dette er på grunn av at leverandørene skal ha mulighet til å tjene penger på avtalen og sikre seg mot tap om det skulle vise seg at svingningene er større enn forventet. Men her tar de også en risiko om det skulle vise seg at strømprisene er høyere enn det de har tatt med i beregningen, og du som kunde vil kunne tjene på at beregningen har blitt gjort ut i fra et utgangspunkt om lavere priser. Hvis du ønsker å la være å bekymre deg for strømprisene og vil ha forutsigbarhet i løpet av hele året er det lurt å se på fastpris-avtaler selv om dette i de fleste tilfeller vil bli den dyreste strømavtalen, sett i forhold til spotpris avtale.

Ved valg av fastpris-avtale bør man også ta forbehold om egen bosituasjon. Fastpris er gunstig for de som bor i store hus og eldre bygg hvor behovet er høyere enn i godt isolerte leiligheter. Det lønner seg også for folk med en strammere økonomi og som ikke har råd til store svingninger på kraftbørsen.

Men man må ikke la seg lure av at avtalen heter fastpris. Vær oppmerksom på at fastpris ikke betyr en fast sum på strømregningen hver måned i løpet av hele året. Det som menes med fastpris er at det er prisen per kWh som er fast, og summen på strømregningen vil derfor speile det forbruket man har hatt i løpet av måneden. Det vil si at selv om man har en fastpris-avtale så vil  for eksempel strømregningen likevel bli høyere i løpet av vintermånedene, enn i løpet av sommermånedene da forbruket og behovet naturlig er høyere i løpet av denne tiden. Men prisen man betaler for hver brukte kWh vil være den samme hele året uansett. Valg av fastpris gjør at leverandørene ikke har mulighet til å endre prisen man betaler per kWh uansett hvordan prisene endrer seg på kraftbørsen, så det eneste man trenger å passe på som forbruker er hvor mange kWh man selv bruker for å få en oversikt over hvordan strømregningen vil se ut.

Merk at ved å inngå en fastpris-avtale ligger det en bindingstid på normalt et visst antall måneder eller ett eller flere år. Dette er for at man som kunde skal være trofast over en viss tid mot at leverandørene gir en fastpris hele året uansett hvordan prisene forandrer seg på markedet.