Hva er spotpris på strøm?

Spotpris beskrives enkelt som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. En spotprisavtale er basert på den samme prisen leverandørene kjøper inn strømmen for. Forskjellen på spotpris og innkjøpspris er at spotprisen beregnes ut ifra en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens innkjøpspris er den faktiske prisen som gjelder per time. Derfor vil spotpris i dette tilfellet bli rimeligere.

Spotpris er en strømpris som henger sammen med det norske markedet og beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag, og vil derfor variere og være i konstant endring. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene reguleres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, i tillegg vil det komme et fast gebyr samt noen faste påslag som betales til leverandørene basert på deres kWh, enten ved en fastpris, et påslag per kWh eller begge deler.

Beregningen av strømprisen gjøres ut i fra en kjøps- og salgsanmelding av befolkningen for de neste 24 timer. Dette vil igjen si at det rett og slett er markedet og befolkningen som bestemmer hva prisen blir hver dag. Da spotpris som sagt henger sammen med kraftprisene vil man måtte regne med store svingninger mellom årstidene. Dette er fordi strømprisene endres etter behov, og prisene vil naturlig være høyrer i de kalde vintermånedene da det vil være mye lavere temperaturer og behovet for å bruke mer strøm øker i takt med dette, mens om sommeren vil prisene synke betydelig når behovet for strøm synker med varmere og lengre dager. Dette er noe man må regne med ved valg av spotpris, men ved å se på dette over en lengre periode vil spotpris lønne seg, og det har vist seg at det ender opp med å bli det billigste alternativet om man velger en god spotpris-avtale. Det er også mulig å spare mye penger om det skulle vise seg at det blir en mild vinter og behovet ikke blir for høyt. Her vil de som har valgt andre strømavtaler tape penger.

Spotpris har også en egen beregning for hvert sted i landet, slik at prisen kan for eksempel være høyere i Tromsø enn det den er i Oslo, og omvendt. Dette er fordi det kan være mildere vintre i øst enn i nord, og behovene er ulike og må beregnes ut i fra det. Det kan også avhenge av andre ulike forhold, som for eksempel feilsituasjoner.
Hva morgendagens pris blir, ligger tilgjengelig ca. klokken 12:30 hver dag, og man kan selv gå inn på Nordpool å sjekke og holde seg oppdatert på prisene for å kunne få oversikt og være oppmerksom på strømbruken de dagene prisen ligger høyt slik at man ikke blir overrasket når strømregningen kommer.

Hver leverandør betaler akkurat like mye for å kjøpe inn strøm, og når man skal velge strømleverandør og det er spotpris man er ute etter, trenger man kun å se på hver leverandørs påslag i tillegg til spotprisen for å finne den leverandøren som leverer den billigste spotprisavtalen.