Spotpris Strømavtale

3 min lesetid

Hva er spotpris på strøm?

Spotpris beskrives enkelt som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. En spotprisavtale er basert på den samme prisen leverandørene kjøper inn strømmen for. Forskjellen på spotpris og innkjøpspris er at spotprisen beregnes ut ifra en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens innkjøpspris/timespot er den faktiske prisen som gjelder per time. Derfor vil spotpris i dette tilfellet bli rimeligere.

Spotpris er en strømpris som henger sammen med det norske markedet og beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag, og vil derfor variere og være i konstant endring. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene reguleres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, i tillegg vil det komme et fast gebyr samt noen faste påslag som betales til leverandørene basert på deres kWh, enten ved en fastpris, et påslag per kWh eller begge deler.

Sammenlign Strømpriser

Vi gir deg oversikt over alle strømavtalene fra alle strømleverandører i Norge.

Beregning av spotprisen

Beregningen av strømprisen gjøres ut i fra en kjøps- og salgsanmelding av befolkningen for de neste 24 timer. Dette vil igjen si at det rett og slett er markedet og befolkningen som bestemmer hva prisen blir hver dag. Da spotpris som sagt henger sammen med kraftprisene vil man måtte regne med store svingninger mellom årstidene. Dette er fordi strømprisene endres etter behov, og prisene vil naturlig være høyrer i de kalde vintermånedene da det vil være mye lavere temperaturer og behovet for å bruke mer strøm øker i takt med dette, mens om sommeren vil prisene synke betydelig når behovet for strøm synker med varmere og lengre dager. Dette er noe man må regne med ved valg av spotpris, men ved å se på dette over en lengre periode vil spotpris lønne seg, og det har vist seg at det ender opp med å bli det billigste alternativet om man velger en god spotpris-avtale.

Det er også mulig å spare mye penger om det skulle vise seg at det blir en mild vinter og behovet ikke blir for høyt. Her vil de som har valgt andre strømavtaler tape penger. Spotpris har også en egen beregning for hvert sted i landet, slik at prisen kan for eksempel være høyere i Tromsø enn det den er i Oslo, og omvendt. Dette er fordi det kan være mildere vintre i øst enn i nord, og behovene er ulike og må beregnes ut i fra det. Det kan også avhenge av andre ulike forhold, som for eksempel feilsituasjoner. Hva morgendagens pris blir, ligger tilgjengelig ca. klokken 12:30 hver dag, og man kan selv gå inn på Nordpool å sjekke og holde seg oppdatert på prisene for å kunne få oversikt og være oppmerksom på strømbruken de dagene prisen ligger høyt slik at man ikke blir overrasket når strømregningen kommer. Hver leverandør betaler akkurat like mye for å kjøpe inn strøm, og når man skal velge strømleverandør og det er spotpris man er ute etter, trenger man kun å se på hver leverandørs påslag i tillegg til spotprisen for å finne den leverandøren som leverer den billigste spotprisavtalen.

Spotpriser hittil i år

Spot
Kilde: Nord pool

Spotpris strømavtale i forhold til tradisjonelle avtaler

Hvorvidt en spotpris avtale er riktig for husstanden din, vil avhenge av en rekke faktorer, og det er verdifullt å sammenligne spotpris priser med andre typer strømavtaler. Mens spotpris vil gi potensielt lavere priser når spotprisene er lave, det samme gjelder i motsatt retning, når spotprisen er høyre vil den totale strømregningen også bli høyre. Når det gjelder hvilken strømavtale som vil gi større besparelser på sikt, vil dette avhenge av en rekke faktorer knyttet til bruksmønstre, sammen med fremtidige prisforskjeller – og forbrukerne må veie disse faktorene i sammenheng med deres individuelle husholdningsbehov. Hvis du vurderer spotpris strømavtale vil vi anbefale å vurdere følgende:

  • Budsjett for svingninger i strømregninger, som noen ganger vil være høyere enn hvis du hadde fastpris avtale.
  • Bruker mindre strøm til tider da spotprisen generelt er høyere (for eksempel bytte til alternative oppvarmingsmetoder som gass og ved)
  • Midlertidig redusere strømforbruket som følge av spesielt høye priser ved å bruke mindre strøm.

Sammenlign Strømpriser

Vi gir deg oversikt over alle strømavtalene fra alle strømleverandører i Norge.