NVE foreslår ny effekttariff

Tags: |

I fremtiden kan strømmen bli langt dyrere for norske strømkunder, i alle fall når alle bruker strøm samtidig. Målsetningen til NVE er å begrense effekttoppene på det norske strømnettet. Effektivt sett betyr dette at kostnader som kunne blitt skapt ved å bygge ut det norske strømnettet, nå overføres til strømkunden, så må finne alternativer for