Sammenlign nå

Vilkår for bruk av Strømtest.no

Denne nettsiden drives av, eller på vegne av, Instantmarketing AS (ORG. NR: 921647107) som ligger Maria Dehlis Vei 55A. Ved å bruke nettstedet – Strømtest.no («vi», «våre», «oss», «nettsiden»), godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser («Vilkår for bruk») sammen med vår personvernerklæring og andre dokumenter referert til. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke dette nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av denne nettsiden etter at du har postet, vil utgjøre din aksept av og samtykke til eventuelle endringer. Spesifikke tjenester som vi tilbyr eller gjør tilgjengelig for deg, kan også være underlagt flere eller alternative vilkår og betingelser hos oss eller andre tredjeparter.

Viktigste du bør vite:

 •  Du er ansvarlig for at informasjonen du oppgir er nøyaktig og fullstendig, da dette vil påvirke sammenligningsresultatene dine.
 •  Informasjon gitt av Strømtest.no om ditt fremtidige energiforbruk (og hvor du ikke oppgir tidligere forbruksdata, din fortid og nåværende bruk) er kun en veiledning.
 •  Ikke alle strømavtaler tilgjengelig for deg kan vises på Strømmest.no.

Endring av disse vilkårene

Din bruk av Strømtest.no nettstedet styres av disse vilkårene. Ved å få tilgang til og bruke Strømtest.no, godtar du å være bundet av og overholde disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst.

Din bruk av Strømtest.no

Du har rett til å laste ned og se innholdet på dette nettstedet ved hjelp av en anerkjent nettleser, og bruk Strømtest.no med det formål å skaffe informasjon om ditt eget husholdnings eller småbedrifts energiforbruk og allment tilgjengelige energibesparelser som kan være tilgjengelige for imøtekomme dine behov.

Registrering på våre nettsider

Du må være 18 år eller eldre for å opprette en konto på denne nettsiden, og garanterer at detaljene du oppgir ved registrering, er sanne, nøyaktige, komplette og gjeldende. Du må umiddelbart oppdatere oss med eventuelle endringer i kontoinformasjonen din. Når du registrerer deg ved hjelp av en sosial medier konto(Facebook, Google), er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til den sosiale kontoen. Du samtykker i at enhver person som har tilgang til din e-postadresse eller innlogging for sosial konto, har fullmakt til å handle som agent for å kunne gjennomføre tjenester på denne nettsiden, og du vil være ansvarlig for all aktivitet som utføres med din e-postadresse eller sosial konto. Du skal ta rimelige skritt for å forhindre uautorisert tilgang til kontoen din via hvilken som helst datamaskin eller annen enhet du bruker til å få tilgang til kontoen din eller via din sosiale konto. Hvis du mener at noen har, uten tillatelse, tilgang til en konto du opprettet på denne nettsiden, eller at e-postadressen din eller sosialkontoen er blitt skadet, vennligst kontakt oss umiddelbart.
Når du oppretter en konto, kan du få muligheten til å registrere deg for å motta markedsføringsemail fra oss, våre gruppeselskaper eller tredjeparter. Du kan administrere dine e-postabonnementsinnstillinger via Nettstedet eller når som helst abonnere fra e-post. Fra tid til annen kan det hende at vi må sende deg tjenestepostmeldinger knyttet til kontoen din, og vi forbeholder oss retten til å gjøre det.

Ditt ansvar

Innholdet på dette nettstedet er kun tilgjengelig for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du burde stole på. Du må skaffe profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar eller avstår fra handling på grunnlag av innholdet på dette nettstedet.

Dette nettstedet er en tjeneste der du kan:

 •  få omfattende informasjon om leverandører av tjenester, produkter og / eller varer valgt av oss fra tid til annen og oppført på denne nettsiden (en «leverandør»), inkludert de tjenester og produkter som disse leverandørene tilbyr, og
 •  legge til rette for en eventuell transaksjon mellom deg og leverandørene for levering av disse tjenestene, produktene og / eller varene («tjenester»).

Imidlertid vår tjeneste tilbyr ikke:

 •  gi deg råd, investeringer, økonomiske eller andre hensyn til enhver tjeneste; eller
 •  Anbefale eller godkjenne leverandør eller tjeneste.

Vi skal informere deg om vilkår og betingelser som er pålagt av Leverandør i forhold til leveringen av Tjenestene, og du godtar å overholde disse vilkårene.

Du er også enig i at:

 • Vi leverer kun informasjon om leverandører og deres tjenester, og du er ikke kontraherende direkte med oss ​​for leveransen av slike tjenester.
 •  Enhver person som har tilgang til din e-postadresse eller innlogging for sosial medie konto, er autorisert til å fungere som agent for å kunne gjennomføre via nettstedet og / eller tjenestene.
 •  Du er ansvarlig for alle betalinger som følge av bestilt tjeneste.

Du må ikke bruke Strømtest.no:

 • for ethvert formål som er ulovlig eller krenker rettigheter til Instantmarketing AS ansatte, dets agenter, verktøy eller tredjepart; eller
 •  å bryte eller omgå eller forsøke å bryte eller omgå sikkerheten til dette nettstedet (inkludert hacking) eller delta i annen skadelig, ulovlig eller skadelig oppførsel i forhold til denne nettsiden.

Materialer du gir

Ved å sende inn innhold på denne nettsiden eller på annen måte gi innhold til oss («Innhold»), gir du oss et verdensomspennende, royalty fritt, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusivt, underlicensierbart og fullt overførbar lisens for bruk, reprodusering, visning, salg, endring og redigering av innholdet. Du frafaller ethvert moralsk rettigheter du måtte ha i innholdet. Vi betaler deg ingen gebyrer for innholdet og forbeholder oss retten etter eget skjønn å fjerne eller redigere det når som helst. Du garanterer og representerer at du har alle rettigheter som er nødvendige for å gi oss disse rettighetene. Vi vil tillate deg å legge inn innhold på denne nettsiden i samsvar med våre prosedyrer og forutsatt at innholdet ikke er ulovlig, uanstendig, fornærmende, truende, ærekrenkende eller på annen måte uegnet til oss. Eventuelle personopplysninger du oppgir via Nettstedet, styres av vår personvernerklæring.

Tillit til Strømmest.no

Hvis du laster opp eller på annen måte gir oss bruksdata fra din strømleverandør eller nettselskap med det formål å bruke Strømtest.no, er strømleverandør (og du, hvis du endrer dataene), ansvarlig for at dataene er nøyaktige . Vi kontrollerer ikke at dataene er korrekte eller på annen måte tar noe ansvar for innholdet av materiale som er gitt av energiselskapet ditt.

Eventuell informasjon om din fortid, nåværende eller forventede fremtidige energiforbruk som du oppnår ved bruk av Strømtest.no, bestemmes ut fra informasjonen du oppgir som svar på spørsmål. Du er ansvarlig for at informasjonen du oppgir er nøyaktig og fullstendig. Resultatene fra Strømtest.no er estimater gitt som veiledning, og selv om vi kontinuerlig arbeider for å sikre at resultatene er så nøyaktige som mulig, kan resultatene ikke gjenspeile din faktiske fortid, nåværende eller fremtidig energiforbruk. Informasjonen er ikke økonomisk rådgivning og kan ikke nøyaktig gjenspeile det beløpet du betaler for energi.

Informasjonen om tilgjengelige strømavtaler er levert av strømleverandør og gjort tilgjengelig for forbrukerne av Forbrukerrådet og tilbydere egne nettsteder. Strømleverandør er pålagt å sikre at informasjonen er nøyaktig og aktuell. Vi er ikke ansvarlige for å verifisere nøyaktigheten, valutaen eller fullstendigheten og tar ingen skritt for å gjøre det. Derfor garanterer vi ikke nøyaktigheten, valutaen eller fullstendigheten til det aktuelle materialet. Hvis du ønsker å ta opp tilbud som er oppført på Strømtest.no, bør du bekrefte detaljene i tilbudet med strømleverandør, herunder å sjekke at tilbudet er tilgjengelig for deg og alle vilkårene som gjelder for tilbudet. Strømtest.no kan ikke gi informasjon om hvorvidt visse rabatter eller insentiver er tilgjengelige for deg. Du bør ikke bare stole på informasjonen som er gitt gjennom Strømtest.no som korrekt, aktuell og gjeldende for deg eller dine omstendigheter.

Strømavtalene som vises på Strømtest.no reflekterer ikke nødvendigvis alle tilbudene som kan være tilgjengelige for deg. Det kan være flere tilbud som er tilgjengelige for deg, men det:

 • er ikke allment tilgjengelig for de fleste innenlandske eller småbedrifter, eller er eksklusive til et bestemt kundesegment;
 • Kan ikke håndteres av Strømtest.no fordi de faller utenfor parametrene som brukes av Strømtest.no for å sammenligne ulike tilbud; eller
 • er ellers ikke tilgjengelig på strømleverandørs hjemmeside eller Forbrukerrådets lister.

Du bør sjekke med den aktuelle energiselgeren hvilke tilbudene kan være tilgjengelige for deg, inkludert tilbud som ikke vises som en del av resultatene gitt av Strømtest.no.

Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke vil være ansvarlige for:

 • tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter;
 • forretningsavbrudd;
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller
 • eventuelle indirekte eller følgeskader eller tap.

Hvis du er forbruker, vær oppmerksom på at vi bare gir nettstedet vårt for privat bruk. Du samtykker i ikke å bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsformål, og vi har ikke noe ansvar for deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd eller forretningsmulighet.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder knyttet til på dette nettstedet. Slike koblinger bør ikke tolkes som påtegning fra oss av de tilknyttede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts produkter, tjenester og / eller nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi har ingen kontroll over disse tredjepartens produkter, tjenester eller nettsteder, og vi garanterer ikke eller tar ansvar for dem. Hvis du følger en hyperkobling eller blir henvist til et annet nettsted, er du ansvarlig for å observere nettstedets bruksvilkår. Vi tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller bruken av materiale på tredjeparts nettsteder. Strømtest.no er heller ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet av, eller datavirus, annen skadelig kode, feil i tredjepartsnettsteder. Dette nettstedet kan også inneholde annonsering fra tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle villedende eller unøyaktige annonser som alene er ansvarlig for annonsøren. Eventuelle lenker eller annonser på denne nettsiden bør ikke bli tatt med som en påtegning av oss av noe slag. Videre inneholder dette nettstedet data levert av tredjepart, og vi tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter i dette materialet. Du samtykker i å frigjøre oss fra krav eller tvister av noe slag som oppstår fra eller på noen måte er knyttet til slike tvister med tredjeparter.

Drift av dette nettstedet

Alle betingelser, garantier, rettigheter, rettsmidler, forpliktelser eller andre vilkår som er underforstått eller tildelt ved lov, tilpasset eller generell lov som pålegger Instantmarketing AS, er uttrykkelig ekskludert i henhold til disse vilkårene. Uten å begrense det ovennevnte, garanterer Strømtest.no ikke at:

 • Strømtest.no vil være fri for infeksjoner av virus, spionprogrammer, adware, keyloggers, trojanere eller annen datakode, program eller rutine som er skadelig, destruktiv, invalidiserende eller som hjelper eller gjør tyveri, forandring, nektelse av tjeneste , uautorisert avsløring eller ødeleggelse eller korrupsjon av data; eller
 •  Strømtest.no’s drift eller din tilgang til Strømtest.no eller dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt.

Du bør bruke oppdatert virusbeskyttelsesprogramvare og andre systemer for å beskytte din egen datamaskin og systemer mot virus eller annen skadelig kode.

Åndsverk

Vi er eier eller rettighetshaver av immaterielle rettigheter på nettstedet, informasjon og innhold tilgjengelig på nettstedet, hvilken database som drives av oss, hvilken som helst proprietær programvare som brukes av oss, slik at du kan bruke dette nettstedet («programvare») og den underliggende kilden kode. Mye av denne informasjonen og innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerker, databasettigheter, designrettighetsdesign (inkludert i «look and feel» og andre visuelle eller ikke-bokstavelige elementer) og / eller andre immaterielle rettigheter (enten registrert eller registrert uregistrert). Våre logoer, sammen med våre varemerker og / eller servicemerker, må ikke kopieres eller reproduseres uten vårt skriftlige samtykke. Alle rettigheter er reservert.

Vi gir deg et ikke-eksklusivt, ikke-overførbart lisens for å bruke Programvaren utelukkende i kjørbar form og kun i den utstrekning det er nødvendig for bruk av nettstedet, og uten andre formål.

Du må ikke bruke et automatisert program (inkludert, uten begrensning, enhver webkryptering eller webscraping eller annen tilsvarende teknologi eller teknikker) for å få tilgang til nettstedet for å samle inn, innhente og / eller akkumulere (eller annen lignende aktivitet ) data eller innhold på denne nettsiden. Enhver slik bruk av et automatisert program er forbudt og skal være et brudd på disse bruksbetingelsene.

Du må ikke reprodusere, publisere, overføre eller distribuere materiale, informasjon eller innhold på denne nettsiden, eller som er en del av våre tjenester uten vårt skriftlige samtykke. Du har imidlertid en begrenset rett til å få tilgang til og bruke Nettstedet og våre tjenester, og hente, vise og skrive ut innholdssider, for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk og i den grad det er nødvendig for bruk av Nettstedet og våre tjenester. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn og uten varsel til deg, å si opp lisensen og for å hindre fremtidig tilgang fra deg til denne nettsiden.

Begrensninger i bruk

Du godtar å ikke:

 •  overføre materiale som er utformet for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt
 •  bruk hvilken som helst automatisert programvare for å se vår nettside uten samtykke og kun å få tilgang til nettstedet vårt manuelt;
 •  bruk vårt nettsted annet enn for eget bruk eller som agentliste for salg og utleie;
 •  forsøke å kopiere dataene våre eller omvendt utvikle våre prosesser (reverse engineer);
 •  Bruk vår nettside på noen måte som er ulovlig, umoralsk eller skadelig for oss (inkludert å begå eller forenkle engasjementet for svindel mot oss eller enhver leverandør);
 •  Bruk vårt nettsted i strid med erklæring eller annet varsel på vår nettside;
 •  fjerne eller endre eventuelle opphavsrettserklæringer som vises på nettstedet vårt;
 •  publisere materiale som kan oppfordre til brudd på relevante lover eller forskrifter;
 •  forstyrre enhver annen brukers glede av nettstedet vårt;
 •  overføre materiale beskyttet av copyright uten tillatelse fra eieren eller
 •  Gjør deg selv på en støtende eller fornærmende måte mens du bruker nettstedet vårt.

Vi har rett til å suspendere tjenestene og / eller si opp disse bruksvilkårene uten varsel til deg hvis du begår brudd på disse bruksbetingelsene, og særlig disse bruksbegrensningene, som i vår fornuftige mening er seriøse nok til å fortjene avslutning.

Utelukkelser og begrensninger av ansvar

Strømtest.no vil ikke ha noe ansvar for deg for økonomisk tap, tap av kontrakt, tap av fortjeneste eller inntekt, tap av muligheter, tap av produksjon, produksjonsstopp, tap av data eller annet tap, skade, kostnad eller bekostning ( inkludert juridiske gebyrer) som følge av spesielle, indirekte eller følgeskader eller skader som oppstår direkte eller indirekte i forbindelse med bruken av Strømtest.no eller ytelsen eller misligholdet av Strømtest.no, og om det oppstår under noen erstatning, vedtekt, (for uaktsomhet eller på annen måte), eller på annen grunnlag.

Ansvaret fra Strømtest.no til deg:

 • For unnlatelse av å overholde Norsk lov, bortsett fra tjenester av det slag som vanligvis er innhentet for personlig bruk, bruk av husholdninger eller forbrukere (for hvilket ansvar ikke er begrenset i henhold til disse vilkårene) eller
 • i forbindelse med bruken av Strømtest.no eller ytelsen eller misligholdet av Strømtest.no, og om det oppstår noe skadesløshold, vedtekt, erstatning (for uaktsomhet eller på annen måte) eller på annet grunnlag,

er begrenset til å levere tjenestene eller betaling av kostnadene ved å levere tjenestene igjen.

Sammenligningstjenester

Dette nettstedet kan tilby sammenligningstjenester av strømleverandører, strømpriser og mer. I forhold til sammenligningstjenester er følgende påkrevd fra brukere:

 • du ​​må svare på en rekke spørsmål som dekker hele spørsmålet som trengs av relevante underliggende leverandører og eventuelle mellommenn som de kan bruke. Svarene du gir til disse spørsmålene, vil avgjøre hvilke tjenester som kan bli gjort tilgjengelig for deg.
 • Du må få tillatelse fra andre personer hvis opplysninger du foreslår å bruke når du ber om et tilbud, før du oppgir noe av informasjonen. Dette gjelder all informasjon du oppgir. Når du sender inn en annen persons opplysninger, bekrefter du at du har deres tillatelse til å gjøre det, og at de forstår hvordan informasjonen skal brukes.
 • Du bør svare på alle spørsmålene ærlig og så langt du vet det, da dette vil hjelpe oss å tilpasse tjenestene best til dine behov.
 • Hvis du oppnår Tjenester via leverandørens nettside, må du også lese den aktuelle Leverandørens egen erklæring, avtale og vilkår. De er de vilkår og betingelser du godtar ved å bruke Tjenestene fra den relevante Leverandøren og er skilt fra vår egen. Det er ditt ansvar å sikre at tjenestene samsvarer med dine krav og at du godtar vilkårene og betingelsene for enhver tjeneste før du søker om det
 • Vi jobber med å sikre at vi overleverer informasjonen du har gitt oss, men vi understreker at det er ditt ansvar å kontrollere at dine opplysninger er korrekte på både vårt nettsted og den underliggende leverandørens nettsted; og
 • Vi kan ikke godta ansvaret for feil som er gjort av den underliggende Leverandøren eller deres formidler eller representant, eller svare på klager på deres vegne. I slike tilfeller anbefaler vi at du følger retningslinjene i leverandørens dokumentasjon.

Vi tar sikte på å yte en utmerket servicestandard, men hvis du føler at vi kanskje ikke har oppnådd dette, vennligst gi oss beskjed. Vi tar alle klager seriøst, og gjør vårt beste for å løse disse så raskt som mulig.

Hvis klagen din gjelder en Leverandør som du har bestilt tjeneste fra, og som vi tar kontakt med, må du rette klagen din direkte til Leverandøren. Du kan formelt hevde klagen din om våre tjenester eller tjenester som er oppnådd online via Elklagenemda: https://www.elklagenemnda.no/

Suspensjon av tilgang

Uten å begrense det ovenfor kan vi fjerne eller suspendere Strømtest.no, eller tilgang, av hvilket som helst grunn, inkludert hvor det er feil, skadelig kode, uautorisert tilgang eller annet ondsinnet angrep på nettsidens systemer eller for oppgradering eller vedlikehold av nettsiden.

Oppsigelse av tilgang

Hvis du etter vår mening bryter med noen av disse vilkårene, kan vi suspendere, si opp eller begrense tilgangen din til Strømtest.no. Vi frafaller ikke noen rett under disse vilkårene, med mindre fraskrivelsen er skriftlig signert av oss.

Personvern

Din bruk av Strømtest.no er underlagt personvernerklæringen for dette nettstedet, som ligger på https://www.xn--strmtest-74a.no/personvern/. I tillegg til innsamling av anonym informasjon gjennom webservere som er angitt i denne personvernerklæringen, vil du ved å bruke Strømtest.no bli bedt om å levere viss informasjon med det formål å bestemme ditt estimerte energiforbruk og -profil, , strømpriser, avtaler og strømleverandørene som er tilgjengelige for deg. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil du ikke kunne få informasjon fra Strømtest.no. Eventuell slik informasjon som du oppgir ved bruk av Strømtest.no, skal bare brukes anonymisert av Instantmarketing AS for følgende formål; sammenligningstjenester, forskning, markedsføring. Informasjonen vil ikke bli beholdt av oss etter slutten av økten, bortsett fra at informasjonen vil bli beholdt i et skjema som er aggregert med informasjonen som tilbys av andre brukere av nettstedet, og som en del av caching som oppstår under normal drift av dette nettstedet. Eventuell slik informasjon som er personlig informasjon vil bli holdt og brukt i samsvar med vår personvernerklæring.

Sammenlign Strømpriser

Vi gir deg oversikt over alle strømavtalene fra alle strømleverandører i Norge.

bestilte avtale fra